Klikk her for å redigere tittel

BERIT FLÆGSTAD

GESTALTTERAPI
Ordet GESTALT kan oversettes med:
[SKIKKELSE, HELHET, FORM, FIGUR ELLER ETT MENINGSFYLT HELE]
Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien.
Den bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell – fenomenologisk filosofi. Gestaltterapien ble grunnlagt på 1950/ 60-tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman.

Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. Bevisstgjøringen i terapien skapes gjennom samtale, eksperimenter og "rollespill". Vi har fokus på prosess (det som skjer), fremfor innhold (hva vi snakker om). Vi legger vekt på hva som skjer i øyeblikket, hva jeg tenker, kjenner i kroppen, føler og hva jeg gjør akkurat nå. Jeg er ikke så opptatt av hvorfor det ble som det ble, men heller hvordan jeg gjør det og hvordan vi gjør det sammen. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning, konflikthåndtering og mange former for opplæring.
HVORDAN BLI GESTALTTERAPEUT
Jeg er utdannet ved NGI (Norsk gestaltinstitutt høyskole), en 4-årig utdannelse, og er medlem i Norsk Gestaltterapeut Forening med rett til å benytte betegnelsen Registrert Gestaltterapeut MNGF.
Skolen er godkjent som Høyskole og studiet er godkjent av NOKUT, og tilsvarer to års universitetsstudie (Mellomfag) og gir 120 studiepoeng.
Vil du vite mer om studiet? klikk her: Norsk GestaltInstitutt - Høyskole.
FORSIKRING
Som Gestaltterapeut er jeg forsikret til å praktisere gjennom NGI Norsk gestaltinstitutt høyskole.Gestaltterapien ble grunnlagt på 1950/ 60-tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman. Over ser du bilde av Fritz Perls.