Klikk her for å redigere tittel

BERIT FLÆGSTAD

VELKOMMEN Jeg er opptatt av møtet og at det er i møte det skjer. Det er i møtet mellom mennesker at spennende og
helt nye former oppstår. Jeg tror forandring skjer når jeg blir den jeg er, ikke når jeg prøver å være noe jeg ikke er . . .

Autobiography in Five Short Chapters, av Portia Nelson
Chapter 1
I walk down the street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I fall in.
I am lost... I am helpless.
It isn't my fault.
It takes forever to find a way out.
Chapter 2
I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I pretend I don't see it.
I fall in again.
I can't believe I'm in the same place.
But it isn't my fault.
It still takes a long time to get out.
Chapter 3
I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I see it is there.
I still fall in... it's a habit.
My eyes are open.
I know where I am.
It is my fault.
I get out immediately.
Chapter 4
I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I walk around it.

Chapter 5
I walk down another street.
CHANGE OCCURS WHEN ONE BECOMES WHAT ONE IS, NOT WHEN ONE TRIES TO BECOME WHAT ONE IS NOT
BEING YOURSELF IS THE ONLY THING YOU CAN EVER BE PERFECT AT [Clarkson 2004]

HUSK Å PUSTE!